Ekonomi

Dicle Elektrik 2023 değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Dicle Elektrik, 2023 yılında gerçekleştirdiği 7,2 milyar TL’lik yatırımın ardından gelecek dönem hedeflerini paylaştı. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, değerlendirmesinde; “2024 ve 2025’te toplam 16,5 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Bölgede elektrik değil sulama sorunu var” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin 6 ilinde (Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak) hizmet veren Dicle Elektrik, insani ve toplumsal fayda odaklı faaliyetlerini sürdürülebilir yatırımlarla desteklemeye devam ediyor. Kişi başına elektrik tüketiminin ülkemiz ortalamasının 2,5 katı olduğu bölgede elektrik sağlayan şirket, özelleştirme sonrasında son 10 yılı değerlendirdi. Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şirketin bölgedeki 10 yıllık projeksiyonunu ve gelişimini ortaya koyarken, Dicle Elektrik’in toplumsal fayda ve yatırım odaklı yeni hedeflerini paylaştı.

10 yılda ekonomiye 165 milyar TL katkı

Sahada etkin mücadele ve akıllı şebeke dönüşümüyle toplam 8,4 milyar kWh kaçak elektrik tüketimini önlediklerini belirten Arvas, “Dicle Elektrik olarak hanelere, tarıma ‘Kayıpsız – Kesintisiz – Kaliteli’ enerji ulaştırmak için çalışıyoruz. sulama alanları ve kırsal alanlarda insan ve çevre odaklı bir yaklaşımla hareket ediyoruz.” Ana motivasyonumuz enerji verimliliğini artırmak ve bunu yaparken de sürdürülebilir çözümler ortaya koymak, içinde yaşadığımız toplumu ve doğayı dikkate alarak adımlar atmak. Yaptığımız yatırım ve saha çalışmalarımızla kayıp-kaçak oranını yüzde 76’dan düşürmeyi başardık. geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 42,8’e yükseldi. “Bu alanda yürüttüğümüz etkin çalışma ve teknoloji odaklı yatırımlarla 10 yılda 28 milyar TL’si olmak üzere toplam 165 milyar TL kaçak enerji tüketiminin önüne geçerek ülke ekonomisine büyük katkı sağladık. 2023’ten itibaren olacak” dedi.

6 ilde büyük yatırımlar yapıldı

Son 10 yılda hizmet bölgesine yaptıkları yatırımların çoğunun teknoloji odaklı altyapı yatırımları olduğunun altını çizen Arvas, “Bu yatırımların 7,2 milyar TL’sini 2023 yılında gerçekleştirdik. Kaliteli hizmet anlayışımızla yatırımlarımıza devam ettik. Bulunduğumuz her ilde bölgenin hak ettiği değere ulaşması için 2023 yılına kadar Diyarbakır’a 5 milyar 404 milyon TL, Mardin’e 3 milyar 755 milyon TL, Şanlıurfa’ya 6 milyar 762 milyon TL, Şanlıurfa’ya 1 milyar 941 milyon TL Şırnak’a, Batman ve Siirt’e 3 milyar 386 milyon TL. “Biz 1 milyar 387 milyon TL yatırım yaptık. 10 yılda toplam 1.275 projeyi hayata geçirdik” dedi.

2025 sonuna kadar 16,5 milyar TL yatırım hedefleniyor

Kaliteli hizmet anlayışının temelinde etkin saha çalışmalarının yanı sıra teknoloji odaklı yatırımlar olduğunu belirten Arvas, yaptığı açıklamada Dicle Elektrik’in 2024-2025 yatırım hedeflerine vurgu yaptığını söyledi; “Son 10 yılda bölgemize çoğunluğu teknoloji odaklı altyapı yatırımları olmak üzere toplam 27,4 milyar TL yatırım yaptık. Bölgemizde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla 7,2 milyar TL’lik yatırımı bölgemize kazandırdık. Geriye kalan yatırımlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024 ve 2025 yıllarında toplam 16,5 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Bölgemizdeki sorun elektrik değil sulamadır.”

Kayıtlı abonelerin kurulu kapasitelerine göre planlama yaptıklarının altını çizen Arvas, kayıtsız kullanımda verimlilik göz ardı edildiği için israfın önünün açıldığını söyledi. Tarım arazilerinde kaçak elektrik kullanımının çoğunlukla tarımsal sulama sırasında gerçekleştiğini belirterek açıklamalarına devam eden Arvas, “Ülkemizin tarımsal sulama alanlarında yıllık yaklaşık 15 milyar kWh elektrik kullanılmakta ve bunun yarısı hizmet alanı içerisinde tüketilmektedir. Dicle Elektrik’in bölgemizde toplam 16 milyon dönüm ekili tarım arazisi var.” 130 bin kayıtlı çiftçi üretim yapıyor ve bunların 51 bini sulanıyor. Ancak pek çok üretici elektrik kullanarak sondaj kuyularından elde edilen yeraltı suyuyla tarlalarını sulamaktadır. Bu su, yerin 600-700 metre derinliğinde açılan kuyulardan çekilmektedir. Bu durum aynı zamanda kaçak tüketimden de kaynaklanmaktadır. Birleştirildiğinde güç maliyetlerini çok daha fazla artırır. Atatürk Barajı’ndan örnek vermek gerekirse baraj 2022 yılında 3,5 milyar kWh elektrik üretti. Hizmet verdiğimiz bölgede tarımsal sulama alanlarında toplam 7 milyar kWh elektrik tüketildi. Bölgemizde barajın ürettiği elektriğin iki katından fazla tüketim söz konusu. Tarım alanlarında yapılır. Sulama kanallarının yetersizliği nedeniyle yüzey suları aktif olarak kullanılamamaktadır. Dolayısıyla bölgemizdeki sorun elektrik değil sulamadır. İlgili kurumların çözüm önerilerini ivedilikle hayata geçirmeleri hayati önem taşıyor” dedi.

Açıklamalarına kent merkezindeki kayıp-kaçak oranına değinerek devam eden Arvas, “Baktığımızda bölgede kayıp-kaçak oranımız yüzde 42,8 ama kentte yüzde 17 seviyesine ulaştı. 3K olarak tanımladığımız 1,1 milyon abonemizin olduğu merkezler. Tarımsal sulamada elektrik kullanılarak sulama sorunu çözüldüğünde çok kısa sürüyor.” Bu rakam doğal olarak Türkiye ortalamasına yaklaşacak” dedi.

Sulanan tarım arazilerinin yüzde 70’i elektrikle sulanıyor

Tarımsal sulamada verimli sulamanın önemine değinen Arvas, yabani sulamadan kaynaklanan aşırı elektrik tüketimine ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Sulanan tarım alanlarının yüzde 70’i elektrikle sulanıyor. Yağma nedeniyle aşırı elektrik tüketiminin yarattığı borç yükü maalesef artıyor. Sulama dayanılmaz boyutlara ulaştı. Takviye azaldıkça ödeme de düşüyor.” 2024 yılı itibarıyla borçlu abonelerimiz vadesi geçmiş borçları için gecikme faizi ödemek zorunda kalacak. Ancak geçmiş borçlarıyla ilgili yeni bir sayfa açmak isteyen abonelerimize her türlü kolaylığı sağlamaya çalışacağız. Yeni yılda borcunu ödemeyen abonelerin elektriğini, borcunu ödeyen abonelerin haklarını koruyacağız. “Onlar adına elektriği keseceğiz. Kayıtsız abonelerin limitlerini ve trafolarını toplayacağız. Jeneratör desteği sağlayarak ücretli abonelerimizin bu kesintilerden etkilenmemesini sağlayacağız” dedi.

Yedi yıldır borcunu ödemeyen çiftçiler var

Bölgede tarımsal sulamadan kaynaklanan tahsilat sorununa değinen Arvas, 2024 yılında borçlarını ödemeyen çiftçilere elektrik verilmeyeceğini vurguladı. Arvas, “Yedi yıldır bize borçlarını ödememekte ısrar eden çiftçilerimiz var. Bu nedenle uyarılarımıza kulak vermemesine rağmen borçlarını ödemeyen tarımsal sulama abonelerimizin elektriğini kesmek zorunda kalıyoruz.Kesinti olduğunda borçlarını ödemek yerine durumu manipüle edecek teknikleri deneyebiliyorlar. ekinlerinin yakıldığını ve ülke ekonomisine zarar verdiğimizi belirtiyoruz.” .

Çalışan sayısı 10 yılda 2,5 kat arttı

Bölgeden kazandıklarını harcamak vizyonuyla 2013 yılında meslektaş sayısını 2 bin 800’den 8 bine çıkardıklarını belirten Arvas, “Buradaki amacımız elektrik arzını artırarak vatandaşların kaliteli ve kesintisiz elektriğe sahip olmalarını sağlamaktır. Yatırımlarımızın çoğunu bu amaç doğrultusunda yoğunlaştırdık.”

Çalışan güvenliği ve refahı ön planda

Bölgede sıfır kaza hedefine ulaşmak için ‘Tüm Amacımız Önce İş Güvenliği’ sloganıyla çalıştıklarını belirten Arvas, “Bu doğrultuda çalışanlarımızın iş güvenliği kurallarına uyup uymadığını takip ediyoruz. görüntülü bas-konuş sistemi ve İSG Analiz Portalı üzerinden çalışanlarımızın tehlike puanlarını anlık bilgilerle işliyoruz.Ayrıca eğitim çalışmaları, “Toplu İSG yemini ve geliştirme gibi birçok uygulamayla İSG süreçlerimizi destekliyoruz. Elektrik akımına karşı dayanıklı giysilerden oluşuyor” dedi.

Hem insana hem de doğaya sürdürülebilir katkı

Faaliyetlerinde insanı merkeze alan ve doğaya saygılı çalışmalar yürüttüklerini belirten Yaşar Arvas, “Dicle Elektrik olarak özellikle meslek liseleri ve üniversite işbirliklerimiz ile gençlerin eğitimine katkı sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl da toplam 190 lise ve 11 üniversite öğrencisine staj imkanı sağladık. Ayrıca Diyarbakır Surkent’e de staj imkanı sağladık. İşitme Engelliler Ortaokulu’nda Ahşap Sanat ve Beceri Atölyesi ile Akıl ve Zeka Oyunları Köşesi kurduk. Sur Özel Eğitim Meslek Yüksekokulu’nda Tarım Atölyesi ve Uygulama Serası projelerini hayata geçirdik. Şırnak Silopi’de bilgisayar, çalışma ve sosyal alanların yer aldığı Z Kütüphanesini hizmete açtık. “Ayrıca üniversite-sanayi işbirliklerine de imza atarak iki laboratuvarı da hizmete kazandırdık. Dicle Üniversitesi. Fakülte yönetiminin belirlediği alanda kurulan bilgisayar laboratuvarının yanı sıra işbirliği protokolümüz çerçevesinde dağıtım sistemleri laboratuvarını da öğrencilerin kullanımına açtık” dedi.

Spora da destek verdiklerini belirten Arvas, Efeler Ligi’ne yükselen Cizre Belediye Spor Kulübü’nün sponsoru olduklarını sözlerine ekledi.

Tasarruf odaklı projeler verimliliğe ve çevreye katkı sağlıyor

2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla faaliyete geçen Dicle Elektrik Elektrik Dağıtım Şubesi’nin ilk Ar-Ge merkezinde enerji tasarrufuna yönelik birçok sürdürülebilir proje yürütüldüğünü belirten Arvas, “Kendi Kendini Temizleyen Akıllı Sistem ile İzolatör projesiyle enerji kesintilerine ve ciddi ekonomik kayıplara neden olan izolatör sorununu çözeceğiz.” “Silindirli Aydınlatma Direği projemiz ile iş kazalarını ve elektrik sektöründe sıklıkla kullanılan sepetli pikap kullanımını azaltmayı hedefledik. Böylece her açıdan sürdürülebilir olan bu proje sayesinde karbon salımının azaltılmasını hedefliyoruz. Her 100 kilometrede ayak izi yüzde 30’a kadar azalıyor” dedi.

Arvas, değerlendirmesinde Dicle Elektrik’in geri dönüşümden elde ettiği kazanımlara da değinerek, “2023 yılında yaklaşık 3.500 ton metal, bin ton kağıt ve 5,5 ton plastik atığı geri dönüştürdük. Böylece yaklaşık 510 ton atıkların çevreye salınmasını engelledik. Bir yıl içinde sera gazlarının doğaya karışması Sürdürülebilirlik “Ar-Ge çalışmalarımıza odaklanmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 2014 yılından bu yana EPDK’dan 64 projenin onayını aldık ve bu projelerden 30’unu tamamlayarak sanayiye kazandırdık. Devam eden 34 projemiz için çalışmalarımızı aktif olarak sürdürüyoruz” dedi.

Dicle Vadisi’nde göçmen kuşlara yuva

Bölgede nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Kelaynak kuşlarının korunmasına da katkı sağladıklarının altını çizen Arvas, “Elektrik direklerine konarak kuşların elektrik çarpması sonucu ölmemesi için önlem alıyoruz. Diyarbakır-Batman hattında Dicle Vadisi’nde konaklayan leylekler için de yuva projesi hazırlıyoruz. “Bu proje hayata geçirildiğinde her yıl göç nedeniyle Dicle Vadisi’nde konaklayan binlerce göçmen kuşun yuvası olacak. daha güvenli evler.” Şöyle konuştu: – DİYARBAKIR

haber-bayrakli.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort